INOVARE - ID 104174


Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin stimularea initiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca), prin sprijinirea lor pentru înfiintarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.
Prin proiect se dezvolta oportunitati de înfiintare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up si spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii regiunii si la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadru proiectului, prin intermediul parteneriatului. Scopul final al proiectului este ca prin educatie non-formala antreprenoriala la nivelul regiunii Centru, bazata pe inovare si transfer tehnologic, sa creasca abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, sustinerea si sprijinirea noilor afaceri înfiintate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 8-Axa prioritara 3-POCU.
Impactul proiectului se va reflecta direct atât la nivel individual, pentru cele 400 de persoane cuprinse in grupul tinta prin plaja de servicii si masuri de suport de care vor beneficia, prin dezvoltarea unor servicii sustenabile, prin ridicarea nivelului de competenta si a potenþialului resursei umane, a spiritului antreprenorial, care poate avea ca efect stimularea investitiilor si crearea oportunitatilor zonale de dezvoltare comunitare, in concordanta cu strategiile nationale/ regionale/ locale existente.
Efectul pozitiv pe termen lung este potentat de faptul ca in proiect se vor oferi masuri integrate pentru grupul ținta, ce vizeaza sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenoriala, dar si servicii suport privind: stagii de practica, consultanta si mentorat. 48 de firme vor fi create si finantate, vor putea la randul lor un efect pozitiv la nivelul mediului de afaceri si comunitatii in care isi desfasoara activitatea; acestea pot fi sustinute ulterior prin fonduri disponibile la nivel national si/sau international pentru dezvoltarea afacerii, dar si de catre institutii financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up si pot crea ulterior mai multe locuri de munca noi.

Conferința de lansare a proiectului Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru.

Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională – CREFOP, înparteneriat cu, SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY, CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologicăsi UAT JUDET SIBIU organizează CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului “Antreprenoriatprininovare - dezvoltareinteligentădurabilăînRegiuneaCentru - INOV@RE POCU/82/3/7/104174”, finanțatîncadrulProgramuluiOperaţional Capital Uman2014-2020, cofinanţat din Fondul Social European.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltareaantreprenoriatului in regiunea Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoanefizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncășiînființează o afacereînscopulcreării de noilocuri de muncă), prinsprijinirea lor pentruînființarea de afaceriinclusivprinoferirea lor a unuisuportfinanciarpentru 48 de afaceriprinoferirea de micro-granturi.

CONFERINȚA DE LANSARE

Va avea loc în data de 31.01.2018, in sala de conferinte a Consiliului Judetean Sibiu (Strada General Magheru 14, Sibiu), incepand cu ora 12.00.
Toate detaliile legate de organizarea Conferinței, precum și cele despre implementarea proiectului se pot obtinela adresa de e-mail office@eu-rom.ro sau la numarulde telefon 021 367 01 11.