EU-ROM TRAINING & CONSULTANCY

TOD

Îmbunătățirea nivelului de cunostințe competențe si aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate...

CONECT

Competenţe necesare creşterii performanţei angajaţilor, ID 135373

ASCENDO

Avansare prin dezvoltarea competentelor profesionale, ID 135374

STAGIAR

Start la invatare prin aplicare, ID 132977

COMPETENT

Dezvoltarea competentelor profesionala pentru un loc de munca mai bun, ID 121699

INOVARE

Antreprenoriat prin inovare – dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru , ID 104174