STAGIAR ID 132977


Buget total: 2.363.809,18 lei
Perioada de implementare: SEPTEMBRIE 2020-AUGUST 2022

Lider parteneriat: EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL
Partener: RESUM CONSULTING SRL

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Mecanica si Agricultura. Scopul acestui proiect este optimizarea ofertei educationale furnizand servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de elevi apartinand grupului tinta, facilitarea participarii a 136 de elevi la stagii de practica, dezvoltarea personala si profesionala pentru 181 de elevi, dezvoltarea de parteneriate sociale centrate pe formarea si deprinderea de competente profesionale.

Rezultate:

• Servicii de informare, consiliere si orientare in cariera pentru 181 de elevi.

• 6 sesiuni de informare a potentialilor parteneri pentru desfasurarea stagiilor de practica;

• 6 mese rotunde cu partenerii de practica;

• 5 parteneriate incheiate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/ structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi);

• 136 de elevi participanti in cadrul programului de stagii de practica;

Postari

COMUNICAT DE PRESA
Ref.: SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL va demara activitatea de recrutare a elevilor liceului “Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” – Valea Calugareasca, jud Prahova din domeniile Agricultura si Mecanica. ce vor participa la activitatile proiectului ,,STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare, ID 132977”.

Elevii vor participa si la activitatea de consiliere si orientare in cariera. Participarea la activitatea de consiliere ii ajuta pe elevi sa elaboreze un CV, o scrisoare de intentie, vor constientiza importanta pregatirii personale pentru un interviu de angajare si vor fi sprijiniti pentru a-si alege domeniul de continuare al studiilor. Sesiunile de consiliere si orientare in cariera au ca scop autocunoasterea, autoevaluarea , dezvoltarea competentelor, stabilirea unui parcurs educational si profesional, promovarea personala. Ulterior acestei etape, elevii vor parcurge un stagiu de practica la operatorii economici care vor facilita accesul elevului pe piata muncii.

Proiectul ,,STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare” este initiat si implementat de SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL în parteneriat cu impreuna cu RESUM Consulting SRL (Partener 1) şi este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.14.: Creşterea participării la programe de învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamantul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, regiunea Sud-Muntenia si se desfasoara in perioada septembrie 2020-septembrie 2022.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi(10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul

Mecanica si Agricultura. Scopul acestui proiect este optimizarea ofertei educationale furnizand servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de elevi apartinand grupului tinta, facilitarea participarii a 136 de elevi la stagii de practica, dezvoltarea personala si profesionala pentru 181 de elevi, dezvoltarea de parteneriate sociale centrate pe formarea si deprinderea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane, elevi din mediul rural si de etnie roma.

Infiintata in 2009, SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL este furnizor de formare profesionala si furnizor de servicii de orientare si consiliere in cariera.

EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL anunta lansarea proiectului “STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare”

In data de 20.10.2020, in sala de conferinte a Liceului Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisesti din Valea Calugareasca, jud. Prahova, a avut loc conferinta de lansare a proiectului “STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare”, ID 132977.

Proiectul este implementat de EU-ROM Training and Consultancy SRL, in calitate de lider de parteneriat, impreuna cu RESUM Consulting SRL (Partener 1) si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.14.: Cresterea participarii la programe de învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Mecanica si Agricultura. Scopul acestui proiect este optimizarea ofertei educationale furnizand servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de elevi apartinand grupului tinta, facilitarea participarii a 136 de elevi la stagii de practica, dezvoltarea personala si profesionala pentru 181 de elevi, dezvoltarea de parteneriate sociale centrate pe formarea si deprinderea de competente profesionale.