TOD - TEACHING, OPTIMIZATION, DIGITALIZE

Descriere:

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ELENO - ROMANA, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, implementează proiectul TOD - Teaching, Optimization, Digitalize, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Durata proiectului este de 16 luni, desfăşurată în perioada septembrie 2022-decembrie 2023, iar valoarea totală a proiectului este de 4,198,256, 68 de lei.
Obiectivul general al proiectului TOD - Teaching, Optimization, Digitalize consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, prinderulareaunui program de sustinere a competentelordigitalepentruangajatii din IMM-uri, in cadrulcaruia 310 angajativor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sidomeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului:
O.S.1. Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.
O.S.2. Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor digitale in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesionala, in urmacarora un numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfasurate.
O.S.3. Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca.

Zona de implementare a proiectului este:
• Sud Muntenia
• Sud-Est
• Centru

Grupultinta al proiectuluieste format din 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea prin cipalasausecundaraintr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si/sau in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderi care intentioneaza sa creasca si/sau sa imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor.

Date de contact: office@eu-rom.ro, telefon: 0738 145 059
Întocmit de: Ravanis Arghira (responsabil recrutare & comunicare GT 143496)