CONECT ID 135373

Descriere:

SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA si RESUM CONSULTING SRL implementeaza in perioada aprilie 2021- aprilie 2023 proiectul cu titlul “CONECT – COmpetenţe NEcesare CreşTerii performanţei angajaţilor, ID 135373”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectiv specific 6.12.: Cresterea participarii la programe de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.
Bugetul total al proiectului: 4.723.385,65 RON

image

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 651 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din regiunile Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est la activitati de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale, activitati de consiliere profesional, programe de formare profesionala, precum si evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor învaþarii dobândite anterior, în context non-formal si informal.
Rezultate asteptate:

6 evenimente de informare in vederea promovarii importantei formarii profesionale la nivel regional, in regiunile Centru, Sud Muntenia si Sud-Est pentru un numar de 651 de angajati;
300 de persoane participante la evenimentele de informare;
5 parteneriate cu stakeholderi, in vederea asigurarii unui flux de informatii cu privire la necesitatile de formare profesionala;
651 de persoane selectate pentru a participa la activitatile de consiliere si formare profesionala;
1 Centru de recrutare si informare GT amenajat;
551 de angajati participanti la cursurile de formare profesionala continua;
100 de persoane din GT beneficiari de servicii de evaluare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale,intr-una din urmatoarele specializari: Sudor, Vopsitor, Operator CNC, Lacatus mecanic de intretinere, Electrician de intretinere;


Postari:

Ce este formarea profesionala?

Formarea profesionala este procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat eliberat conform legislatiei in vigoare.

Formarea profesionala se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii cuprinse in “Clasificarea Ocupatia din Romania”.

Formarea profesională este importanta in dezvoltarea si evoluţia profesionala, avand in vedere evolutia economica si sociala. Avand in vedere schimbarile tot mai dese, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi pe mai multe arii din domeniul său de activitate.

Scopul este cresterea nivelului de competenta profesionala a angajatilor, prin diverse cursuri si programe de pregatire, dar sunt urmarite si alte obiective:

O mai buna adaptare la cerintele pietei muncii
Promovarea in munca si dezvoltarea profesionala
Reconversia profesionala
Prevenirea riscului somajului
Stimulare mobilitatii fortei de munca
Cursurile de formare profesionala pot fi: cursuri organizate de furnizori de formare profesionala, cursuri organizate de angajatori, in cadrul unitatilor proprii (de exemplu, ucenicia la locul de munca), stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate, alte forma de pregatire profesionala prevazute de lege.

Pentru a fi recunoscute oficial, cursurile trebuie sa fie oferite de un furnizor de formare profesionala autorizat.

In functie de tipul programului si de modalitatea de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:

certificat de calificare profesionala pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de munca;
certificat de absolvire pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare.
Prevederi legislative privind formarea profesionala
Formarea profesionala este reglementata prin Codul Muncii ca o forma de educatie continua pentru angajati, in completarea sistemului formal de invatamant. Orice program de formare profesionala are scopul de a creste nivelul de competenta profesionala, iar acest lucru se obtine prin diferite cursuri de pregatire.
Conform legislatiei in vigoare, programele de formare profesionala devin obligatorii in urmatoarele cazuri:

– In cazul in care angajatorul are cel putin 21 de salariati – toti angajatii trebuie sa participe la astfel de programe, cel putin o data la doi ani;
– In cazul in care angajatorul are mai putin de 21 de salariati – angajatii trebuie sa participe la astfel de programe o data la trei ani.

CONFERINTA DE LANSARE PROIECT

EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL în calitate de Lider de parteneriat, alături de Membru 1 – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA și Membru 2 – RESUM CONSULTING S.R.L., organizeaza in data de 9 IUNIE 2021, ora 11:00 la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Sala Europa, municipiul Ploieşti, judetul Prahova, Conferința de lansare a proiectul “CONECT – COmpetente NEcesare CresTerii performantei angajatilor”, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iii Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

DETALII TELEFON : 0725592909

Facebook: https://www.facebook.com/euromtrainingandconsultancy